Viktoriya The Great by Txema Yeste
Photos of Viktoriya The Great by Txema Yeste (Via: txemayeste.es, fashioncopious.typepad)Viktoriya The Great by Txema Yeste Photos

The title of this eye-catching editorial says it all, as Viktoriya The Great by Txema Yeste captures the domineering gaze of the mesmerizing model. Starring Viktoriya Sasonkina, Viktoriya The Great by…[More]


Viktoriya The Great by Txema Yeste Exudes Exquisite Intensity 1Viktoriya The Great by Txema Yeste Exudes Exquisite Intensity 2Viktoriya The Great by Txema Yeste Exudes Exquisite Intensity 3Viktoriya The Great by Txema Yeste Exudes Exquisite Intensity 4Viktoriya The Great by Txema Yeste Exudes Exquisite Intensity 5Viktoriya The Great by Txema Yeste Exudes Exquisite Intensity 6
Photo Galleries Hot Fashion Photo Galleries

Ethical Leather Totes

1 Ethical Leather Totes


Vanguard Knitwear Editorials

2 Vanguard Knitwear Editorials


Youthfully Candid Portraits

3 Youthfully Candid PortraitsSuggestively Sacrilegious Photography

4 Suggestively Sacrilegious Photography


Retro Beachwear Editorials

5 Retro Beachwear Editorials


Tucked Overcoat Editorials

6 Tucked Overcoat Editorials