Xia Xiaowan
Photos of Xia Xiaowan (Via: artnet, amusingplanet)Xia Xiaowan Photos

I can safely say that the works of Chinese artist Xia Xiaowan frighten me just a bit. Xia Xiaowan is an artist who uses spatial painting to bring his 2D works to 3D life. Xia Xiaowan uses layers of tinted…[More]


Xia Xiaowan Creates Frightening Works of 3D Art 1Xia Xiaowan Creates Frightening Works of 3D Art 2Xia Xiaowan Creates Frightening Works of 3D Art 3Xia Xiaowan Creates Frightening Works of 3D Art 4Xia Xiaowan Creates Frightening Works of 3D Art 5Xia Xiaowan Creates Frightening Works of 3D Art 6Xia Xiaowan Creates Frightening Works of 3D Art 7Xia Xiaowan Creates Frightening Works of 3D Art 8
Photo Galleries Hot Art & Design Photo Galleries

Chic Pocketable Lighting

1 Chic Pocketable Lighting


Deceptively Flowing Clothing Sculptures

2 Deceptively Flowing Clothing Sculptures


Linear Wildlife Illustrations

3 Linear Wildlife IllustrationsDelicately Embroidered Eggs

4 Delicately Embroidered Eggs


Packing Peanut Showcases

5 Packing Peanut Showcases


Photo-Forming Photographs

6 Photo-Forming Photographs